top of page

Helenistik Dönemin Bilim Feneri İskenderiye Kütüphanesi

Bilgi, günümüz dünyasının şekillenmesinde şüphesiz en önemli faktördür. İnsanoğlu binlerce yıllık birikimini yazılı olarak kaydetmiş ve bu yazılı eserler bir araya gelerek kitapları, kitaplar ise kütüphaneleri oluşturmuştur. Kütüphaneler, bir toplumun ve medeniyetin en değerli hazineleridir.

Antik dünyada, Mısır'da inşa edilen ünlü İskenderiye Kütüphanesi, Helenistik dönemin kültürel ve entelektüel merkezi olarak öne çıkmıştır. M.Ö. 4. yüzyılda inşa edilen bu kütüphane, antik dünyaya açılan bilgilerin en önemli depolarından biri olarak kabul edilmiştir.

Büyük İskender, Mısır'ın başkenti olan Aleksandria'yı kurmuştur. İskender'in ölümünden sekiz yıl sonra, imparatorluk generalleri arasında bölünmüştür. Bu generallerden biri olan I. Ptolemaios, Mısır'ın yönetimini ele geçirmiş ve başkenti Aleksandria'ya taşımıştır. Kendisi ve soyundan gelen hükümdarlar döneminde, şehir Helenistik dönemin en büyük ve en zengin şehirlerinden biri haline gelmiştir.

Potamaleus, İskender'in aksine savaşlardan hoşlanmayan biri olarak bilinir ve hükümdarlığı süresince topraklarını genişletmeye çabalamamıştır. Ptomaleus'un asıl ilgisi, bilim ve felsefe alanlarına duyduğu tutkudur ve en büyük ve en zengin kütüphaneyi inşa etme hayaliyle yanıp tutuşmaktadır. Demetrius'un (Phaleron'lu bir hatip) muhteşem tasarımıyla birlikte, Aristoteles’in ünlü Lyceum'una (Atina yakınlarında bulunan bir okul ve kütüphane) rakibi olacak bir eğitim merkezi inşa etmek istemektedir. İskenderiye Kütüphanesi, içinde gözlemlerin yapılabileceği bir rasathane, hayvan ve bitki örneklerinin sergilendiği bir müze ve zamanla yarım milyondan fazla eserin bulunacağı bir mekân olacak şekilde planlanmıştır. Böylece, antik çağın en büyük kütüphanesinin temelleri atılmıştır.

Mısır'ın Aleksandria kentinde bulunan ünlü kütüphane, antik dünyanın en önemli bilgi depolarından biri olarak bilinirdi. Ptolemaios hükümdarları, kentlerinde bir öğrenme ve kültür merkezi oluşturmanın avantajlarını fark ettikçe, kütüphane boyut ve kapsam olarak zamanla genişledi. Yüzyıllar geçtikçe, kütüphane, antik dünyanın en ünlü bilginleri, filozofları ve bilim insanlarını kendine çekti.

Hükümdarlar, kaliteli el yazmaları için büyük miktarlar ödemeye hazırdılar ve hatta dünya genelindeki el yazmalarını toplama amacıyla papirüs arayışına girdiler. Popüler bir hikâye olarak Dünya Tarih Ansiklopedisinde yer alan anlatıya göre, kentin limanına gelen tüm yelkenli gemiler, gemide bulunan el yazmalarını teslim etmek zorundaydı. İskenderiyeli katipler, bu yazmaları kopyalayarak orijinallerini sakladıktan sonra kopyaları gemilere geri gönderirdi.

Böylece, İskenderiye Kütüphanesi, el yazmalarının bir araya getirildiği ve kopyalandığı önemli bir merkez haline geldi. Kütüphane, bilgi birikimini koruma ve yayma konusunda önemli bir rol oynadı ve antik dünyanın en büyük entelektüel çekim merkezlerinden biri haline geldi. İskenderiye Kütüphanesi'nin en ihtişamlı dönemlerinde, sadece kitaplardan ibaret olmayan zengin bir öğrenim ve kültür merkezi ortaya çıkmıştı. Kütüphanenin bünyesinde konferans salonları, laboratuvarlar, toplantı odaları, bahçeler ve hatta bir hayvanat bahçesi gibi çeşitli alanlar bulunuyordu. Bu alanlar, bilgiyi paylaşma, tartışma ve araştırma için ideal ortamlar sunuyordu.

Özellikle tıp fakültesi, kütüphanenin en ilgi çekici bölümlerinden biriydi. Burada öğrenciler, olağanüstü bir beceri gerektiren insan kadavralarının tahlillerini gerçekleştirme fırsatı buluyorlardı. Bu, o dönemde Avrupa'da nadiren uygulanan bir uygulamaydı ve İskenderiye Kütüphanesi öğrencilere benzersiz bir eğitim deneyimi sunuyordu.

Kütüphane, dönemin en parlak zekalarını bir araya getiren bir merkez haline gelmişti. Burada çalışan, öğrenim gören ve ders veren bilginler, felsefeciler ve bilim insanları, antik dünyanın en ileri düşüncelerini keşfediyor ve paylaşıyordu. İskenderiye Kütüphanesi, yarım milyondan fazla papirüs belge barındırıyordu ve bu koleksiyon, klasik antik çağın ünlü Yunan yazarlarının eserlerinden oluşuyordu.

Kütüphane, Platon, Aristoteles, Pitagoras gibi ünlü filozofların düşüncelerine, Aiskhylos, Sofokles ve Euripides gibi dramatik şairlerin oyunlarına, Hipokrat'ın tıbbi metinlerine, Sappho, Pindar ve Hesiod'un şiirlerine, Thales, Demokritos ve Anaksimandros gibi bilim insanlarının yazılarına ev sahipliği yapıyordu. Bu değerli eserler, antik dünyanın bilgi bütünlüğünü içeriyordu ve İskenderiye Kütüphanesi, bu büyük mirası koruma ve yayma amacıyla önemli bir rol oynuyordu. Bunun yanı sıra, kütüphane koleksiyonunda dini, mitolojik ve tıbbi konuları içeren metinler de bulunuyordu, böylece geniş bir bilgi ve kültür yelpazesi sunuluyordu.

İskenderiye Kütüphanesi, sadece bir bilgi deposu olmanın ötesinde, entelektüel etkileşim, öğrenme ve keşif için ilham veren bir merkez olarak hizmet veriyordu.

İskenderiye Kütüphanesi, dünya tarihinde büyük bir öneme sahip olan ancak trajik bir şekilde yok olan bir kurumdur. Genellikle kütüphanenin yakılmasıyla ilişkilendirilse de, aslında bu olayın arkasında birden fazla faktör bulunmaktadır. İskenderiye Kütüphanesi'nin kaybında yangınlar, istilalar ve çeşitli siyasi olaylar etkili olmuştur. Bu nedenle, kütüphanenin tam olarak nasıl ve ne zaman yok olduğu konusunda hala belirsizlikler bulunmaktadır.

En ünlü iddialardan biri, Jül Sezar'ın kütüphanenin büyük bir yangınla tahrip edildiği şeklindeki hikayesidir. Plutarkhos ve Seneca gibi tarihçiler, Sezar'ı İskenderiye'yi kuşatan düşman gemilerini ateşe vermekle suçlamışlardır. Bu yangın, kütüphanenin bazı parşömenlerinin yanmasına neden olmuş olsa da, genel olarak kütüphanenin büyük ölçüde etkilenmediği düşünülmektedir.

Ancak, başka iddialar da bulunmaktadır. Örneğin, Roma İmparatoru Aurelian'ın M.S. 273'te İskenderiye'yi kuşatarak yakmasıyla kütüphanenin yok olduğu söylenir. Ayrıca, Roma İmparatoru Theodosius'un Hristiyanlığı pekiştirmek amacıyla İskenderiye Kütüphanesi'ni 391 yılında yakmasına dair bir iddia da vardır. Son olarak, Hazreti Ömer'in komutanlarından birinin Mısır'ı fethettikten sonra kütüphanenin kitaplarını yakmasıyla kütüphanenin sonunu getiren bir olay olduğu söylenir.

İskenderiye Kütüphanesi, insanlık tarihinde büyük bir rol oynamış ve bilim adamlarının keşiflerine ev sahipliği yapmış bir kurumdur. Yüzyıllar boyunca korunup gelişen bu kütüphane, bilginin depolandığı bir merkez olmuştur. Ancak siyasi çekişmeler, savaşlar ve dini bağnazlık gibi faktörler nedeniyle defalarca zarar görmüş ve sonunda uzun ve acı verici bir çöküş yaşamıştır. Bu nedenle, İskenderiye Kütüphanesi günümüze taşınamadan yok olmuştur.

Bugün, bilim insanları genellikle kütüphanenin ani bir yok oluşla değil, uzun süren ve zorlu bir çöküş süreciyle kaybolduğu konusunda hemfikirdir. İskenderiye Kütüphanesi, kaybolmasına rağmen, insanlığın bilgi ve kültür mirasının bir kısmını yaşatmaktadır.

İnsanlık tarihine yön veren bilim adamları ile yön veren buluşlara imza atan İskenderiye Kütüphanesi yüzyıllar boyunca korunup gelişmeye devam etmiştir. Tarihe ve bilime yüzyıllarca önderlik eden ve insanlık bilgisinin depolandığı İskenderiye’nin ani, dramatik bir yok oluştan ziyade gerek siyaset gerek savaş, gerek din bağnazlığı yüzünden defalarca hasar almasıyla uzun, acı verici bir çöküş yaşadığı için günümüze taşınamadan yok olduğu konusunda bugün çoğu bilim insanı genel olarak hemfikir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page